logo

  UltraPulse Co2 Laser


  ULTRAPULSE CO2 LASER คือ

  เป็นเลเซอร์ผิวหนังที่มีความยาวคลื่น 10,600 nm มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ลำแสงเลเซอร์จะถูกดูดซับด้วยโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเซลล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระนวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization) พร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด(Coagulation) ในหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนังด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ CO2 Laser จึงจะสามารถใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนังเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Co2 Laser Ultra pulse แตกต่างจากเครื่อง Co2 เลเซอร์ทั่วไปคือ

  • ทำลายหรือตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่แสงเลเซอร์ฉายลงไปเท่านั้น โดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างไม่ถูกทำลาย
  • ขอบแผลเรียบสวยเนื่องจากความคมและความแม่นยำของแสงเลเซอร์
  • ไม่มีเขม่าดำ บริเวณที่ถูกแสงเลเซอร์
  • แผลหายเร็ว และรอยแผลสวยกว่า
  • ไม่มีเลือดออกที่แผล (Stop Bleed)

  การรักษาโดยใช้ Co2 Laser ได้แก่

  • -กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)
  • -ขี้แมลงวัน (Lentigenes)
  • -หูด(Wart) -ไฝ (Nevus)
  • -ติ่งเนื้อ(Skin Tags)
  • -ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia)
  • -สิวหิน (Syringoma)
  • -รักษาสิวอุดตัน(Comedones)

  lser Ultra pulse Co2 ปลอดภัยแค่ไหน

  ปัจจุบันเทคโนโลยี Co2 Laser ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกขั้น ทำให้มีพลังงานสูง ลดระยะเวลาฉายแสงเลเซอร์ลงให้สั้น Z ถึงระดับ microseconds(Ultra Pulse) ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีขึ้น และไม่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ Co2 Laser ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน จากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย Laser Ultra pulse Co2

  ก่อนทำการรักษาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหน

  ก่อนทำการรักษา จำเป็นต้องทายาชาก่อน แต่ถ้าบริเวณที่ต้องการรักษาที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องฉีดยาชาขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษา จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยในเวลายิงเลเซอร์ Laser Ultra pulse Co2 ต้องทำกี่ครั้ง สำหรับไฝ อาจจะทำการรักษามากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากไฝมีรากลึกถ้าจะตัดเอารากออกในครั้งเดียวอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วจะทยอยตัด เพื่อเลี่ยงการเกิดแผลเป็นจึงจำเป็นต้องทำซ้ำหลายครั้ง แต่ถ้าเป็นกระเนื้อจะหลุดออกมาหมดภายในครั้งแรกที่ทำการรักษา

  Laser Ultra pulse Co2 ต้องพักฟื้นหลังทำการรักษาหรือไม่

  หลังทำการรักษาควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำบริเวรแผลประมาณ 24 ชม. และต้องทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อ จนครบ 7 วัน สะเก็ดแผลจะหลุดออกเห็นเป็นผิวสีชมพูอยู่ไม่กี่วัน ก็จะหายเป็นปกติ Laser Ultra pulse Co2

  ผลหลังทำการรักษาจะเป็นอย่างไร

  ส่วนใหญ่จะมีสะเก็ดบางๆ ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้น จะมีรอยแดง ซึ่งสามารถหายได้ และเนื่องจากเป็น Co2 Laser ชนิด Ultra Pulse จึงทำให้แผลที่หายจากการรักษามีความสวยงามเรีบเนียนไกล้เคียงผิวปกติมากที่สุด

Inquiry Form


Cancel reply